LS&R 1563

Santen Oy rectificeert: claims geneesmiddel Taptiqom onvoldoende wetenschappelijk

CGR 31 oktober 2017, LS&R 1563; RB 3084; K17.009 (Santen Oy) Publieksreclame. Rectificatie. Santen Oy heeft de CGR laten weten dat zij in september 2017 promotionele uitingen heeft gedaan voor haar geneesmiddel Taptiqom® onder 811 oogartsen. In deze advertentie werden claims opgevoerd die eerder door de Codecommissie als onvoldoende wetenschappelijk werden beoordeeld (Zaak K16.003, in hoger beroep zaak B16.003 bevestigd).

Gezien het feit dat Santen Oy de melding zelf heeft gedaan en onder de voorwaarde dat Santen Oy onderstaande rectificatie onder de 811 oogartsen, binnen 7 dagen na publicatie van deze feiten, verspreidt, heeft het CGR bestuur besloten deze klacht af te doen met een publicatie van de feiten en betaling door Santen Oy van de gemaakte kosten van het Secretariaat.

"RECTIFICATIE

Geachte heer, mevrouw,

In september 2017 hebben wij promotionele uitingen gedaan voor ons geneesmiddel Taptiqom. Daarin werden de volgende claims opgevoerd:

“TAPTIQOM kan voor een IOD* verlaging zorgen van maar liefst 40%! ”
“28-40% IOD verlaging vs baseline”

Beide claims refereren aan Hollo et al, Adv Ther 2014; 31: 932-944. De Codecommissie is van oordeel dat het reviewartikel van Holló et al. onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing biedt voor deze claims. Dit oordeel was Santen Oy mede gedeeld in een eerdere beslissing van de Codecommissie K16.003 en beslissing van de Commissie van Beroep B16.003. Omdat bovengenoemde claims in september 2017 door Santen Oy uitdrukkelijk onbedoeld opnieuw zijn opgevoerd, heeft Santen Oy uit eigen beweging contact opgenomen met de Codecommissie, met als doel te bepalen op welke wijze dit rechtgezet kan worden. De Codecommissie heeft besloten met een publicatie van deze feiten op haar website en deze rectificatie.
K17.009 CGR/Santen Oy 31 oktober 2017 Op de website van de CGR, www.cgr.nl. kunt u de volledige tekst van de uitspraak van de Codecommissie vinden.

Hoogachtend
Santen Oy"